3 januari, 2014

Improvisera…

blev det istället för att följa min planering i måndags då jag träffade Frida och hennes BC Nix samt Aussie Yes i Knivsta hallen :-)

Jag började som jag vant gör att föreslå en planering till Frida hur vi skulle lägga upp med tiden sinsemellan + fråga vad hon ville ha hjälp med. Visst är det bra att ha en plan (tycker i alla fall jag) :-) Då Frida ville improvisera mer med Nix som bara är 8 månader i nuläget och inte ville köra för långa pass så tänkte jag om…

Joy fick också köra kortare pass och jag övergav min planering och testade samt improviserade mycket mer än vad min grundtanke var från början. Mycket nyttigt att ibland inte köra vidare i sitt invanda spår 😉

Jag visste att Frida filmade vårt fria följ men inte att andra delar fastna på film. Tack Frida! :-)